Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí.

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 2 trang 15 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 15 SBT địa 6, Hãy điền tên 4 hướng chính vào các ô để trống của hình 4-1:

Xem lời giải

Câu 1 trang 15 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 15 SBT địa 6, Bằng kiến thức đã học, hãy cho biết : - Đầu phía trên của kinh tuyến chỉ hướng gì. - Đầu phía dưới của kinh tuyến chỉ hướng gì. - Đầu phía bên tay phải của kinh tuyến chỉ hướng gì. - Đầu phía bên tay trái của kinh tuyến chỉ hướng gì.

Xem lời giải

Câu 1 trang 16 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 16 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới. Đúng Sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 16 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 16 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai. Tọa độ địa lí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa Cầu)là a) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó. b) kinh độ, vĩ độ của điểm đó. c) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua cùng với độ cao (so với mực nước biển) của điểm đó. d) chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua, cùng với độ cao tương đối của điểm đó.

Xem lời giải

Câu 3 trang 16 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 16 SBT địa 6, Hãy điền tiếp tên các hướng vào các ô để trống của hình 4-2

Xem lời giải

Câu 4 trang 16 SBT địa 6

Giải câu 4 trang 16 SBT địa 6, Dựa vào hình 4-1 hãy ghi lại tọa độ địa lí của các địa điểm A, B, C, D

Xem lời giải

Câu 1 trang 17 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 17 SBT địa 6, Điền tiếp các hướng vào các ô để trống của hình 4-3

Xem lời giải

Câu 3 trang 17 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 17 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Muốn xác định phương hướng trên bản đồ chỉ cần dựa vào quy ước : phía trên của bản đồ là hướng Bắc, phía tay phải là hướng Đông, phía dưới là hướng Nam, phía tay trái là hướng Tây. - Đúng - Sai

Xem lời giải

Câu 2 trang 18 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 18 SBT địa 6, Hình 4-4 dưới đây tượng trưng cho một tấm bản đồ, hãy điền tên các hướng vào đầu các mũi tên

Xem lời giải

Câu 3 trang 18 SBT địa 6

Giải câu 3 trang 18 SBT địa 6, Điền các hướng vào đầu các mũi tên của hình 4-5:

Xem lời giải

Câu 1 trang 19 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 19 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô thể hiện ý em cho là sai Xác định phương hướng trên bản đồ: a) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, nếu kinh vĩ tuyến là những đường thẳng vuông góc. b) Phía trên của kinh tuyến là hướng bắc, từ đó suy ra hướng nam c) Dựa vào đầu của các đường kinh tuyến và vĩ tuyến. d) Phía trên của bản đồ là hướng bắc, phía dưới là hướng nam.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất