Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 35 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 35 SBT địa 6, Dựa vào hình 10, hãy cho biết: - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp. Kể tên và nêu độ dày của từng lớp? - Trạng thái từng lớp như thế nào (rắn chắc, quánh, dẻo, lỏng..). Lớp nào có vai trò quan trọng nhất?

Xem lời giải

Câu 1 trang 36 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 36 SBT địa 6, Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất. Vỏ Trái Đất chỉ chiếm có 1% khối lượng của Trái Đất nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác nhau như: a) ánh sáng, nhiệt độ, nước, không khí để các sinh vật và con người tồn tại. b) đá và đất để con người phát triển trồng trọt và chăn nuôi, khoáng sản để con người phát triển công nghiệp. c) không khí, nước, sinh vật... và cả xã hội loài người.

Xem lời giải

Câu 2 trang 36 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 36 SBT địa 6, Hãy cho biết: ở chỗ tiếp xúc giữa 2 địa mảng khi nào hình thành dãy núi ngầm dưới đại dương, khi nào hình thành núi.

Xem lời giải

Câu 1 trang 37 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6, Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Nếu hai địa mảng tách xa nhau, ở chỗ tiếp xúc của chúng vật chất dưới sâu sẽ trào lên hình thành núi, đồng thời ở đó cũng sinh ra hiện tượng núi lửa phun và động đất. a) Đúng b) Sai

Xem lời giải

Câu 1 trang 37 SBT địa 6

Giải câu 1 trang 37 SBT địa 6, Quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết: - Địa mảng nào tách xa địa mảng Âu-Á ở phía Tây. - Về phía Nam, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào. - Về phía Đông, địa mảng Âu-Á xô vào những địa mảng nào.

Xem lời giải

Câu 2 trang 37 SBT địa 6

Giải câu 2 trang 37 SBT địa 6, Dựa vào trạng thái cấu tạo bên trong của Trái Đất và sự vận động tự quay của Trái Đất. Hãy giải thích vì sao Trái Đất hình khối cầu lại có 2 đầu hơi dẹt (bán kính ở Xích đạo 6378 km, ở cực là 6358 km, hay chu vi ở Xích đạo là 40075 km, ở cực là 40008 km).

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất