Giải câu 1 trang 74 SBT địa 6 - Phần 2B


Giải câu 1.b trang 74 sách bài tập Địa lí 6 Phần 2B, Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

Đề bài

Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a) Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ.

A. Đúng                              B. Sai 

b) Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa là con sông đó thường có lũ lụt rất đột ngột.

A. Đúng                              B. Sai 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức sông - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ tuỳ thuộc vào diện tích lưu vực của con sông đó lớn hay nhỏ - Sai

Chọn: Sai

b) Con sông có thuỷ chế phức tạp nghĩa là con sông đó thường có lũ lụt rất đột ngột - Sai

Chọn: Sai

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí