Giải Bài tập 2 trang 38 Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Trình bày ý kiến vế một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách (hoặc văn bản) đã đọc

Đề bài: Trình bày ý kiến vế một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách (hoặc văn bản) đã đọc

Gợi ý: 

Sử dụng bài viết đã thực hiện trong bài tập 2 của phần Viết để thuyết trình cùng các bạn trên lớp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Nói và nghe - Bài 10