Bài 10: Cuốn sách tôi yêu

Bình chọn:
4.1 trên 24 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 38 Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giới thiệu sản phẩm minh hoạ sách

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 38 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng tạo sản phẩm nghệ thuật

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 33 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Lập danh mục sách

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 38 Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Trình bày ý kiến vế một vấn đề đời sống được gợi ra từ cuốn sách (hoặc văn bản) đã đọc

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 38 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống được gợi ra từ cuốn sách

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 33 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Chia sẻ kết quả đọc

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 34 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách hay cùng đọc

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cuốn sách yêu thích

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Xây dựng an-bum giới thiệu tác giả yêu thích

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm hiểu về một tác giả, tác phẩm

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 37 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

ịnh hiện tượng đời sống trong cuốn sách (hoặc văn bản đã đọc)

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 38 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Phiêu lưu cùng trang sách

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất