Sách bài tập Ngữ văn 6 Học kì II - KNTT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT học kì I lớp 6 tập 2 KNTT siêu ngắn, trả lời đầy đủ các câu hỏi trong VBT. Giúp học sinh dễ dàng soạn bài và học tốt môn Ngữ văn 6

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 32 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số văn bản nghị luận có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 8. Khác biệt và gần gũi. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ các văn bản nghị luận mà em đã đọc vào nhật kí đọc sách.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 16 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số truyền thuyết kế về những người anh hùng tương tự các văn bản đã học trong bài 6. Chuyện kể về những người anh hùng. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ những truyền thuyết mà em đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 32 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số văn bản thông tin có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 9. Trái Đất - Ngôi nhà chung. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ các văn bản mà em đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 16 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số truyện cổ tích có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 7. Thế giới cổ tích. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ những truyện cổ tích mà em đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất