Bài 8: Khác biệt và gần gũi

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 24 Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cần có thái độ như thế nào đối với các bạn khuyết tật? Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề đó.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 24 phần Viết Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hoàn thành đoạn văn có câu chủ đề: Không ai muốn bị bắt nạt.

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Xem người ta kìa! trong SGK (tr. 54-55) và trả lời các câu hỏi

Xem chi tiết

Bài tập 2 Nói và nghe trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy trình bày ý kiến của em về vấn đề tự học

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết đoạn văn trình bày ý kiến của em về vấn đề: Cần biết cảm thông với người khác.

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 17 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Hai loại khác biệt trong SGK (tr. 58 - 60) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 18 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Xem người ta kia! (từ Từ khi biết nhìn nhận đến trong mỗi con người) trong SGK (tr. 55) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 19 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Hai loại khác biệt (từ Điều tôi học được từ bài tập này đến không nể phục cậu) trong SGK (tr. 60) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 20 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 20,21 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 21,22 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 9 trang 23 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất