Bài 7: Thế giới cổ tích

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 16 phần Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể lại đoạn cuối truyện Vua chích choè (từ Giờ đây công chúa là một chị phụ bếp đến hết) theo lời kể của công chúa

Xem lời giải

Bài tập 1 Viết trang 16 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết bài văn kể lại phần cuối truyện Sọ Dừa (từ Từ hôm cưới Sọ Dừa không còn là Sọ Dừa nữa đến hết truyện) theo lời kể của cô em út

Xem lời giải

Bài tập 1 trang 10 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Thạch Sanh trong SGK (tr. 26 - 29) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 16 Nói và nghe Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Kể lại đoạn cuối truyện Vua chích choè (từ Giờ đây công chúa là một chị phụ bếp đến hết) theo lời kể của Vua chích choè

Xem lời giải

Bài tập 2 Viết trang 16 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết bài văn kể lại phần cuối truyện Sọ Dừa (từ Từ hôm cưới Sọ Dừa không còn là Sọ Dừa nữa đến hết truyện) theo lời kể của quan trạng (Sọ Dừa)

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 10,11 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Cây khế trong SGK (tr. 32 - 34) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 11,12 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Vua chích choè trong SGK (tr. 36 - 41) và chọn phương án trả lời đúng cho các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 12 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Sọ Dừa trong SGK (tr. 48 - 51) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Thạch Sanh (từ Bấy giờ trong vùng đến ở nhà lo liệu) trong SGK (tr. 26 - 27) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Cây khế (từ Trên lưng chim bước xuống đến ba về núi, uề rừng) trong SGK (tr. 34) và trả lời câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 7 trang 13,14 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 8 trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài viết được xem nhiều nhất