Đọc hiểu và thực hành tiếng Việt - Bài 2

Bình chọn:
4.3 trên 62 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 trang 12 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại bài thơ Chuyện cổ tích về loài người (từ Mắt trẻ con sáng lắm đến Đường có từ ngày đó) trong SGK (tr. 40 - 41) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 2 trang 12 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lợi bài thơ Những cánh buồm trong SGK (tr. 57 - 58) và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 3 trang 13 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc lại văn bản Bức tranh của em gái tôi trong SGK (tr. 48 - 51) và thực hiện các yêu cầu

Xem lời giải

Bài tập 4 trang 13,14 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc bài thơ Trường hoa của Ta- go và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới

Xem lời giải

Bài tập 5 trang 14 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc bài thơ Mái ấm ngôi nhà và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Bài tập 6 trang 15 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc bài thơ Cái cầu của nhà thơ Phạm Tiến Duật và trả lời các câu hỏi

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Các chương, bài khác