Sách bài tập Ngữ văn 6 Học kì I - KNTT

Bình chọn:
4.8 trên 106 phiếu

Giải VBT học kì I lớp 6 tập 1 KNTT siêu ngắn, trả lời đầy đủ các câu hỏi trong VBT. Giúp học sinh dễ dàng soạn bài và học tốt môn Ngữ văn 6

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài tập 1 Đọc mở rộng trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số văn bản truyện (trọng tâm là truyện đồng thoại) có nội dung gần gũi với các văn bản đã học trong bài 1. Tôi và các bạn. Ghi lại các thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ văn bản truyện đã đọc vào nhật kí đọc sách.

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc mở rộng trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số bài thơ có nội dung gần gũi (tình cảm gia đình) với các văn bản đã học trong bài 2. Gõ cửa trái tim. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên tử bài thơ đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Bài tập 3 Đọc mở rộng trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số văn bản truyện viết về lòng nhân ái, yêu thương con người tương tự các văn bản đã học trong bài 3. Yêu thương và chia sẻ. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ văn bản truyện đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Bài tập 1 Đọc mở rộng trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số bài thơ lục bát viết về quê hương đất nước tương tự các văn bản đã học trong bài 4. Quê hương yêu dấu. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ bài thơ đã đọc vào nhật kí đọc sách.

Xem lời giải

Bài tập 2 Đọc mở rộng trang 35 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm đọc một số văn bản thuộc thể loại kí (du kí) viết về các vùng miền của đất nước tương tự các văn bản đã học trong bài 5. Những nẻo đường xứ sở. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ tác phẩm kí đã đọc vào nhật kí đọc sách

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Giải VBT học kì I lớp 6 tập 1 KNTT siêu ngắn, trả lời đầy đủ các câu hỏi trong VBT. Giúp học sinh dễ dàng soạn bài và học tốt môn Ngữ văn 6

Bài viết được xem nhiều nhất