Giải Bài tập 2 Đọc mở rộng trang 24 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tìm đọc một số bài thơ có nội dung gần gũi (tình cảm gia đình) với các văn bản đã học trong bài 2. Gõ cửa trái tim. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên tử bài thơ đã đọc vào nhật kí đọc sách

Đề bài

Trả lời câu hỏi bài tập 2 ĐỌC MỞ RỘNG trang 24 SBT Văn 6 Kết nối tri thức

Tìm đọc một số bài thơ có nội dung gần gũi (tình cảm gia đình) với các văn bản đã học trong bài 2. Gõ cửa trái tim. Ghi một số thông tin và ý tưởng cơ bản được gợi lên từ bài thơ đã đọc vào nhật kí đọc sách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm và lựa chọn các bài thơ có nội dung gần gũi với văn bản đã học trong bài 2. Gõ cửa trái tim. Ghi lại các thông tin và ý tưởng vào nhật kí đọc sách.

Lời giải chi tiết

Khi đọc, các em cần nằm được nội dung cơ bản của bài thơ; nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự (kể lại một sự việc, câu chuyện) và miêu tả (tái hiện những đặc điểm nổi bật của đối tượng).

Em có thể tự đặt những câu hỏi để tìm hiểu nội dung cơ bản của bài thơ (Nội dung cơ bản của bài thơ là gi?); nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ... (Trong bài thơ này có từ ngữ nào được dùng theo cách mới lạ, thú vị? Hình ảnh nào trong bài thơ khiến người đọc chú ý hay có ấn tượng đặc biệt? Biện pháp tu từ nào được dùng trong bài? Biện pháp tu từ đó có tác dụng gì?)

Trước khi tự đặt ra và trả lời những câu hỏi trên, em cũng có thể vận dụng kiến thức đã học về thơ ở tiểu học để tìm hiểu một số điểm cơ bản của bài thơ mà em đọc, chẳng hạn:

- Bài thơ này có mấy khổ?

- Mỗi khổ có mấy dòng?

- Cuối các dòng thơ có những tiếng nào cùng vần với nhau?

Bằng cách đặt ra và trả lời những câu hỏi đó, em từng bước có kĩ năng đọc văn bản thơ. Nhớ ghi đầy đủ thông tin vào nhật kí đọc sách do em tự thiết kế. Em có thể tham khảo mẫu nhật kí đọc sách ở bài tập 1. Việc ghi nhật kí đọc sách không chỉ để hoàn thành bài tập này mà còn giúp em chuẩn bị thông tin và ý tưởng cho tiết Đọc mở rộng tại lớp khi em được yêu cầu cùng các bạn trao đổi, thảo luận về một bài thơ mà em yêu thích.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí