Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Quan sát hình 2 - Bia Tiến sĩ (Văn Miếu - Quốc Tử Giám) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng. 

* Các bia tiến sĩ trong ảnh thuộc loại tư liệu nào?

☐ Tư liệu hiện vật

☐ Tư liệu truyền miệng

☐ Tư liệu chữ viết

* Các bia tiến sĩ cho ta biết điều gì?

☐ Lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta

☐ Việc tổ chức và tuyển chọn tiến sĩ hàng năm dưới thời phong kiến

☐ Công lao của các vị tiến sĩ đã có những đóng góp cho dân tộc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào Hình 2 trong SGK Lịch sử 6

Lời giải chi tiết

* Các bia tiến sĩ trong ảnh thuộc loại tư liệu:

☒ Tư liệu hiện vật

☒ Tư liệu chữ viết

* Các bia tiến sĩ cho ta biết:

☒ Việc tổ chức và tuyển chọn tiến sĩ hàng năm dưới thời phong kiến.

☒ Công lao của các vị tiến sĩ đã có những đóng góp cho dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu