Giải TBĐ lịch sử 6 Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

Bài 2 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu x vào ô trống tương ứng với những ý kiến em cho là đúng.

* Lịch sử là gì?

☐ Là những gì đã diễn ra trong quá khứ

☐ Là sự tưởng tượng của con người về quá khứ đã qua

☐ Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ

* Lịch sử loài người mà chúng ta học là gì?

☐ Là toàn bộ những hiện vật của người xưa còn giữ được trong lòng đất hay trên mặt đất

☐ Là những câu chuyện, những lời mô tả được truyền từ đời này qua đời khác ở rất nhiều dạng khác nhau

☐ Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Lịch sử là gì? Và mục 2. Học lịch sử để làm gì?

Lời giải chi tiết

* Lịch sử là:

☒ Là những gì đã diễn ra trong quá khứ.

☒ Là khoa học tìm hiểu và dựng lại toàn bộ những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ.

* Lịch sử loài người mà chúng ta học là:

☒ Là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu