Bài 3 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 6


Đề bài

Em hãy điền các sự kiện lịch sử trong bảng của câu 2 (trang 5) vào chỗ (…) trong cột thời gian dưới đây cho phù hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng câu 2 trang 5 để trả lời

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu