Bài 23.1, 23.2, 23.3 trang 55 SBT Vật lí 10


Giải bài 23.1, 23.2, 23.3 trang 55 sách bài tập vật lý 10. Một vật khối lượng 1 kg rơi tự do với gia tốc 9,8 m/s2 từ trên cao xuống trong khoảng thời gian 0,5 s. Xung lượng của trọng lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động lượng của vật có độ lớn bằng :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

23.1.

Một vật khối lượng 1 kg rơi tự do với gia tốc 9,8 m/s2 từ trên cao xuống trong khoảng thời gian 0,5 s. Xung lượng của trọng lực tác dụng lên vật và độ biến thiên động lượng của vật có độ lớn bằng:

A. 50 N.s ; 5 kg.m/s.

B. 4,9 N.s ; 4,9 kg.m/s.

C. 10 N.s ; 10 kg.m/s.

D. 0,5 N.s ; 0,5 kg.m/s.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức 

+ Xung lượng \(F.t\)

+ Độ biến thiên động lượng \(\Delta p = m.\Delta v\)

Lời giải chi tiết:

Xung lượng: \(F.t = mg.t = 1.9,8.0,5 = 4,9N.s\)

Độ biến thiên động lượng:

\(\Delta p = m.\Delta v = m.g.t \\= 1.9,8.0,5 = 4,9kg.m/s\)

Chọn đáp án B

23.2.

Một chiếc xe khối lượng 10 kg đang đỗ trên mặt sàn phẳng nhẵn. Tác dụng lên xe một lực đẩy 80 N trong khoảng thời gian 2 s, thì độ biến thiên vận tốc của xe trong khoảng thời gian này có độ lớn bằng :

A. 1,6 m/s.          B 0,16 m/s.          

C. 16 m/s.           D. 160 m/s.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:

+ Xung lượng \(F.t\)

+ Độ biến thiên động lượng \(\Delta p = m.\Delta v\)

+ Xung lượng bằng độ biến thiên động lượng

Lời giải chi tiết:

+ Xung lượng \(F.t = mg.t = 80.2 = 160N.s\)

+ Độ biến thiên động lượng \(\Delta p = m.\Delta v = 160\)

\( \to \Delta v = \dfrac{{160}}{{10}} = 16m/s\)

Chọn đáp án C

23.3.

Hai vật \({m_1} = 400g\), \({m_2} = 300g\)chuyển động với cùng vận tốc 10 m/s nhưng theo phương vuông góc với nhau. Động lượng của hệ hai vật này là:

A. \(1kg.m.{s^{ - 1}}\)

B. \(5kg.m.{s^{ - 1}}\)

C. \(7kg.m.{s^{ - 1}}\)

D. \(50kg.m.{s^{ - 1}}\)

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức \(p = m.v\)

Lời giải chi tiết:

+ Động lượng của vật 1:\({p_1} = {m_1}.v = 0,4.10 = 4kg.m.{s^{ - 1}}\)

+ Động lượng của vật 2:\({p_2} = {m_2}.v = 0,3.10 = 3kg.m.{s^{ - 1}}\)

Vì hai vật chuyển động vuôn góc với nhau, động lượng của cả 2 vật: \(p = \sqrt {p_1^2 + p_2^2}  = 5kg.m.{s^{ - 1}}\)

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài