Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 7 SBT Vật lí 10


Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 7 sách bài tập vật lý 10.Hãy chỉ ra câu không đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2.1.

Hãy chỉ ra câu không đúng.

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

CTrong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xilanh là chuyển động thẳng đều.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về:

- Chuyển động thẳng đều: chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

- Công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều: S = v.t 

Lời giải chi tiết:

A, B - đúng vì chuyển động thẳng đều là chuyển động có quĩ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

C - đúng vì quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều là S = v.t hay nói cách khác là S tỉ lệ thuận với t

D - sai vì chuyển động đi lại của một pit-tông trong xilanh có quĩ đạo là đường thẳng nhưngcó tốc độ trung bình không như nhau trên mọi quãng đường.

Chọn đáp án D

2.2.

Câu nào đúng ?

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát từ điểm O, là:

A. s = vt.

B. x= x0 + vt.

C. x = vt.

D. một phương trình khác với các phương trình A, B, C.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phương trình chuyển động thẳng đều: x= x0 + vt.

Lời giải chi tiết:

Vì phương trình chuyển động thẳng đều là x= x0 + vt.

Chọn đáp án B

2.3.

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng : 

\(x = 5 + 60t\) (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

A. Từ điểm O, với vận tốc 5 km/h.

B. Từ điểm O, với vận tốc 60 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/h.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phương trình chuyển động thẳng đều: x= x0 + vt

Lời giải chi tiết:

Áp dụng phương trình chuyển động thẳng đều \(x=x_0 + vt=5+60t\).

x0 = 5 km => Chất điểm xuất phát từ điểm M cách O đoạn 5 km.

v = 60 km/h => vận tốc là 60 km/h

Chọn đáp án D

2.4.

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng :

\(x = 4t - 10\) (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ).

Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h chuyển động là bao nhiêu ?

A. -2 km.           B. 2 km.          

C. -8 km.           D. 8 km. 

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về phương trình chuyển động thẳng đều: x= x0 + vt.

Lời giải chi tiết:

Từ PT chuyển động của chất điểm \(x = 4t - 10\)

=> vận tốc chuyển động thẳng đều của chất điểm là \(v = 4 km/h\)

=> Quãng đường đi được của chất điểm sau \(2 h\) chuyển động là: \(s = v.t = 4.2 = 8 km\).

Chọn đáp án D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2: Chuyển Động Thẳng Đều

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài