Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung ?

Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

Có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung vì...

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung vì:

- Người dân vùng duyên hải miền Trung trồng nhiều mía, có nguyên liệu để sản xuất đường

- Vùng duyên hải miền Trung  với bãi biển dài, hầu như tình nào cũng có biển, nhu cầu tàu thuyền lớn cho việc di chuyển, đánh bắt xa bờ, du lịch...

Các bài liên quan: - Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (Tiếp theo)