Bài 3 trang 144 SGK Địa lí 4

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía.

Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía.

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số công việc để sản xuất đường từ cây mía là:

1. Thu hoạch mía

2. Vận chuyên mía

3. Sản xuất đường thô

4. Sản xuất kết tinh

5. Đóng gói sản phẩm

Các bài liên quan: - Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (Tiếp theo)