Dựa vào hình 11, em hãy cho biết một số công việc để sản xuất đường từ cây mía.

Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

Một số công việc để sản xuất đường từ cây mía là...

Dựa vào hình 11, em hãy cho biết một số công việc để sản xuất đường từ cây mía.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số công việc để sản xuất đường từ cây mía là:

1. Thu hoạch mía

2. Vận chuyên mía

3. Sản xuất đường thô

4. Sản xuất kết tinh

5. Đóng gói sản phẩm

Các bài liên quan: - Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (Tiếp theo)