Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người

Dựa vào các hình dưới đây, bạn hãy nói về chuỗi thức ăn, trong đó có con người.

Trả lời:

+Hình 7: Cả gia đình đang ăn cơm. Bữa cơm có cơm, rau, thức ăn.

+Hình 8: Bò ăn cỏ.

+Hình 9: Sơ đồ các loài tảo à cá à cá hộp (thức ăn của người).

+Bò ăn cỏ, người ăn thị bò.

+Các loài tảo là thức ăn của cá, cá bé là thức ăn của cá lớn, cá lớn đóng hộp là thức ăn của người.

Cỏ --> Bò --> Người.

Các loài tảo --> Cá --> Người.

Các bài liên quan: - Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật - Khoa học 4