Bạn có nhận xét gì về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

Bạn có nhận xét gì về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

Bạn có nhận xét gì về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.

Trả lời:

Thực vật rất quan trọng đối với sự sống trên Trái Đất. Thực vật là sinh vật hấp thụ các yếu tố vô sinh để tạo ra các yếu tố hữu sinh. Hầu hết các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật.

Các bài liên quan: - Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật - Khoa học 4