Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Vật lí 8


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Vật lí 8

Đề bài

I. Trắc nghiệm khách quan: (3,0 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúngtrong các câu sau:

Câu 1: Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại. Hành khách trên xe sẽ như thế nào?

A. Hành khách nghiêng sang phải
B. Hành khách nghiêng sang trái
C. Hành khách ngã về phía trước
D. Hành khách ngã về phía sau

Câu 2: Công thức tính vận tốc là:

A. v = t/s    B. v = s/t    C. v = s.t      D. v = m/s

Câu 3: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào có thể được xem là chuyển động đều?

A. Chuyển động của đầu kim đồng hồ đang hoạt động bình thường.
B. Nam đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường.
C. Một quả bóng đang lăn trên sân cỏ.
D. Chuyển động của đoàn tàu hỏa khi rời ga.

Câu 4: Một ô tô đang chuyển động trên mặt đường, lực tương tác giữa bánh xe với mặt đường là:

A. Lực ma sát trượt.
B. Lực ma sát nghỉ.
C. Lực ma sát lăn.
D. Lực quán tính.

Câu 5: Hành khách ngồi trên xe ô tô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng sang phải, chứng tỏ xe:

A. Đột ngột giảm vận tốc 
B. Đột ngột tăng vận tốc.
C. Đột ngột rẽ sang phải 
D. Đột ngột rẽ sang trái.

Câu 6: Đơn vị đo lực là:

A. kg     B. lít     C. mét       D. Niutơn.

II. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 7. (3,0 điểm) Định nghĩa chuyển động không đều? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều và cho biết từng đại lượng trong công thức.

Câu 8. (4,0 điểm) Một vật có khối lượng 4200g và khối lượng riêng D = 10,5 g/cm3 được nhúng hoàn toàn trong nước. Tìm lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật, cho trọng lượng riêng của nước d = 10000N/m3

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

B

A

C

D

D

II. Tự luận

Câu 7:

- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian

- Công thức tính vân tốc trung bình của chuyển động không đều là: vtb = S/t

Trong đó:  

       vtb: Vận tốc trung bình

       s: Quảng đường đi được

       t: Thời gian đi hết quảng đường đó.

Câu 8:

Thể tích của vật nhúng trong nước là: m = D.V

\(\begin{array}{l} \Rightarrow V = \dfrac{m}{D}\\ \Rightarrow V = \dfrac{{4200}}{{10,5}}\\\;\;\;\;\;\;\;\;\; = 400c{m^3} = 0,0004\left( {{m^3}} \right)\end{array}\)

Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật:

FA = d.V = 0,0004.10000 = 4 (N)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí