Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Đề bài

Bài 1 (1,0 điểm)

Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Viết phân số\(\dfrac{{15}}{{11}}\) dưới dạng số thập phân được kết quả là:

A. 1,36                       B.1,363636

C.1,(36)                     D. 1(36)

2. Làm tròn số 0,0589 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A.0,06                                    B.0,058

C.0,05                                    D. 0,059

3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm nào sau đây thuộc góc phần tư thứ II?

A. (2; -1)                    B. (-1; 3)

C.(3; 1)                      D.(-3; -2)

4. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng vuông góc với nhau.

C.Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

D. Nếu d là đường trung trực của đoạn thẳng AB thì d đi qua trung điểm của AB.

Bài 2 (2,5 điểm)

      1. Tính giá trị biểu thức:

a)\({\left( {\dfrac{1}{3} - 1\dfrac{5}{6}} \right)^2}\)

b)\({\left( {0,25} \right)^{10}}{.4^{10}} + \sqrt {{5^2} - {3^2}} \)

      2. Tìm x, biết:\(4 - \left| {x + \dfrac{2}{3}} \right| =  - 1\)

Bài 3 (1,5 điểm) Cho hàm số y = -2x.

      1. Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.

      2. Điểm Q(-35; 70) có thuộc đồ thị của hàm số đã cho hay không? Vì sao?

Bài 4 (1,5 điểm)Tam giác ABC có số đo các góc\(\angle A,\;\;\angle B,\;\;\angle C\) lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 7. Hãy tính số đo các góc của tam giác ABC.     

Bài 5 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia đối của tia CA lấy điểm M sao cho CM = CA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm N sao cho CN = CB.

      1. Chứng minh\(\Delta ABC = \Delta MNC\).

      2. Chứng minh\(AM \bot MN\).

      3. Gọi E là trung điểm của AB. Chứng minh đường thẳng CE đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN.

Bài 6 (0,5 điểm)

      Tìm 3 số thực x, y, z biết: \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{y}{z} = \dfrac{z}{x}\) và \(\)\({x^{2017}} - {y^{2018}} = 0\)

Lời giải chi tiết

Bài 1:

1. C

2. A

3. B

4. B

Bài 2:

1. a) \(\dfrac{9}{4}\)

b)  5

2.  \(x = \dfrac{{13}}{3}\) hoặc \(x = \dfrac{{ - 17}}{3}\).

Bài 3:

1. Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - 2{\rm{x}}\).

2. \(Q\left( { - 35;\;70} \right)\) thuộc đồ thị hàm số \(y =  - 2{\rm{x}}\). 

Bài 4:

Số đo các góc \(\angle A,\;\angle B,\;\angle C\) của tam giác ABC lần lượt là \({30^0},\;{45^0},\;{105^0}.\)

 

Bài 5:

Bài 6: \(x = y = z = 1.\)

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 7 tại Tuyensinh247.com

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 7

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.