Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Đề bài

Câu 1 (1 điểm):

a) Cho y tỉ lệ thuận với x, biết \(x =  - 8\)thì \(y = \dfrac{2}{3}\). Tính hệ số tỉ lệ k.

b) Cho y tỉ lệ nghịch với x, biết \(x = \dfrac{{ - 4}}{3}\)thì \(y =  - 12\). Tính hệ số tỉ lệ a.

Câu 2 (1,5điểm):Tính hợp lý (nếu có thể)

a) \(\dfrac{{ - 2}}{3} + 75\%  - 5\dfrac{1}{4} + {\left( {2006} \right)^0}\)

b) \(3\dfrac{2}{5} - 2\dfrac{2}{5} - {\left( {\dfrac{{ - 1}}{2}} \right)^3} + 2\dfrac{1}{2}:\sqrt {\dfrac{{25}}{9}} \)

Câu 3 (2 điểm):Tìm x biết

a) \(2x - \dfrac{1}{3} =  - \dfrac{2}{5}\)

b) \(1\dfrac{4}{5} - \left| {x + \dfrac{3}{2}} \right| = 0,25\)

c) \(\dfrac{{2x - 1}}{{ - 3}} = \dfrac{{3x + 2}}{5}\)

Câu 4 (2 điểm):

Hưởng ứng phong trào: “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”, ba lớp 7A, 7B, 7C đóng góp cho thư viện nhà trường được 300 quyển sách. Biết rằng số sách đóng góp cho thư viện của ba lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 5; 3; 7. Tính số sách đóng góp cho thư viện của mỗi lớp.

Câu 5 (3,5 điểm):

Cho tam giác DEF, lấy I là trung điểm cạnh EF. Trên tia đối của tia ID, lấy điểm C sao cho IC = ID. Chứng minh rằng:

a) \(\Delta DIE = \Delta CIF\).

b) DE // CF

c) Kẻ \(DH \bot EF,\,\,CK \bot EF\) ( H, K thuộc EF). Chứng minh \(EK = HF\).

d) Gọi A là trung điểm của DF, vẽ điểm B sao cho A là trung điểm của EB. Chứng minh F là trung điểm của CB.

Câu 6 (0,5 điểm):

Cho các số a, b, c thỏa mãn: \(3\left( {a + b} \right) = 2\left( {b + c} \right) = 7\left( {c + a} \right)\)

Chứng minh rằng: \(\dfrac{{c - a}}{7} = \dfrac{{b - c}}{8}.\)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

a) Cho y tỉ lệ thuận với x, biết \(x =  - 8\) thì \(y = \dfrac{2}{3}\). Tính hệ số tỉ lệ k.

k = \(  - \dfrac{1}{12}\)

b) Cho y tỉ lệ nghịch với x, biết \(x = \dfrac{{ - 4}}{3}\) thì \(y =  - 12\). Tính hệ số tỉ lệ a.

\(a = 16\)

Câu 2:

a) \(\dfrac{ - 25}{6}\)                                     

b) \(\dfrac{21}{8}\)

Câu 3:

Tìm x biết

a) \(x = \dfrac{ - 1}{30}\)                             

b) \(x =  - \dfrac{31}{20} \) và \(x=\dfrac{ - 1}{19}\)

Câu 4:

Ba lớp 7A, 7B, 7C đóng góp cho thư viện lần lượt 100, 60, 140 quyển sách.

Câu 5:

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 7 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 7

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.