Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán 7

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán 7

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1 : Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \(\left| {\dfrac{{ - 1}}{5}} \right| = \dfrac{1}{5}\)

B. \(\left| {\dfrac{1}{{ - 5}}} \right| = \dfrac{1}{{ - 5}}\)

C. \(\left| {\dfrac{1}{5}} \right| = \dfrac{{ - 1}}{5}\)

D. \(\left| x \right| = x\), với mọi \(x \in \mathbb{Q}\)

Câu 2 : Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = x - 7\). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \(f\left( { - 2} \right) = 9\) 

B. \(f\left( { - 2} \right) =  - 5\)

C. \(f\left( { - 2} \right) =  - 9\)

D. \(f\left( { - 2} \right) = 14\)

Câu 3 : Các số x, y thỏa mãn \(\dfrac{x}{3} = \dfrac{y}{4}\)và \(x - y = 2\) là:

A. \(x = 6\,;\,y = 8\)

B. \(x =  - 6\,;\,y =  - 8\)

C. \(x = 3\,;\,y = 4\)

D. \(x =  - 3\,;\,y =  - 4\)

Câu 4 :Cho \(\Delta ABC\) có góc B= góc C = \({60^o}\), khi đó số đo góc A là:

A. \({120^o}\)             B. \({180^o}\)

C. \({90^o}\)                           D. \({60^o}\)

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm):Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) \(\dfrac{1}{2}.\dfrac{8}{3} - \dfrac{{ - 1}}{9}\)           

b) \(\dfrac{7}{{13}} - 1\dfrac{2}{{29}} - \dfrac{7}{{13}} + 1,25 + \dfrac{2}{{29}}\)

c) \(\dfrac{{ - 13}}{8}.\dfrac{7}{{19}} + \dfrac{5}{8}.\dfrac{7}{{19}}\)

d)\( - {2^2}.\sqrt {{{\left( { - 3} \right)}^2} + {4^2}}  - 1\dfrac{1}{3}:2\dfrac{2}{3}\)

Câu 2 (1,5điểm):Tìm x:

a) \(x + \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{{10}}\)

b) \(\dfrac{1}{6}x - 3 = \dfrac{{ - 2}}{3}\)

c) \({\left( {\dfrac{1}{5} - x} \right)^2} = \dfrac{{16}}{9}\)

d) \(\dfrac{{x - 1}}{6} = \dfrac{{x + 3}}{5}\)

Câu 3 (1,5điểm):

Cho biết để hoàn thành công việc trong 10 giờ thì cần 48 người làm. Hỏi nếu chỉ có 40 người làm thì mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đó? (Năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau).

Câu 4 (3 điểm):Cho góc nhọn mOn, Ot là tia phân giác của góc mOn. Trên tia OmOn lần lượt lấy hai điểm CD sao cho OC = OD. Đoạn thẳng CD cắt Ot tại P.

a) Chứng minh \(\Delta OCP = \Delta ODP\).

b) Chứng minh \(CP = DP\)và \(OP \bot CD\).

c) Trên tia Ot lấy điểm Q sao cho P là trung điểm của OQ. Chứng minh CQ // OD.

Câu 5 (0,5 điểm): Cho năm số tự nhiên a, b, c, d, e thỏa mãn \({a^b} = {b^c} = {c^d} = {d^e} = {e^a}\). Chứng minh rằng năm số a, b, c, d, e bằng nhau.

Lời giải chi tiết

I. TRẮC NGHIỆM

1. A

2. C

3. B

4. D

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lý nếu có thể)

a) \( \dfrac{13}{9}\)                 

b) \(\dfrac{1}{4}\)

c) \( \dfrac{ - 7}{19}\)

d) \(= \dfrac{ - 41}{2}\)

Câu 2:

Tìm x:

a) \(x = \dfrac{ - 1}{10}\)

b) \( x = 14\)

c) 

\(\left[ \begin{array}{l}
x = - \dfrac{{17}}{{15}}\\
x = \dfrac{{23}}{{15}}
\end{array} \right.\)

d) \(x=  - 23\)

Câu 3:

Nếu chỉ có 40 người làm thì mất 12 giờ để hoàn thành công việc đó.

Câu 4:

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) môn Toán 7 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 7

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.