Đề kiểm tra giữa học kì 1 Vật lí 7 - Đề số 02 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra giữa kì 1 vật lí 7 - Đề số 02 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I – TRẮC NGHIỆM. (2 điểm)

Chọn và ghi vào bài làm chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Trong các vật sau đây vật nào không phải là nguồn sáng?

A. Mặt trời; 

B. Mặt trăng;

C. Bếp lửa đang cháy; 

 D. Ngọn nến đang cháy.

Câu 2. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật;

C. Hứng được trên màn, bằng vật;

B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật;

D. Không hứng được trên màn, bằng vật.

Câu 3. Có mấy loại chùm sáng mà em đã được học?

A. 1 loại ;                  B. 2 loại ; 

C. 3 loại                    D. 4 loại.

Câu 4. Ảnh ảo tạo bởi gương nào lớn hơn vật?

A. Gương phẳng;

B. Gương cầu lồi; 

C. Gương cầu lõm;

D. Cả gương cầu lồi và gương cầu lõm.

II TỰ LUẬN. (8 điểm)

Câu 5. (3 điểm) Ta nhìn thấy một vật khi nào? Ta có thể nhìn thấy vật màu đen khi nào? Thế nào là nguồn sáng? Thế nào là vật sáng?

Câu 6. (2 điểm) Phát biểu nội dụng định luật phản xạ ánh sáng. Lấy ví dụ về việc ứng dụng định luật này trong thực tế.

Câu 7. (3 điểm) Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng, thu được tia phản xạ hợp với mặt gương 1 góc 300.

a) Vẽ hình biểu diễn đường truyền của tia sáng trong trường hợp trên.

b) Dựa vào hình vẽ hãy xác định giá trị của góc tới.

c) Chiếu tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình vẽ, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng. Xác định góc \(\widehat {SIM}\) tạo bởi tia SI và mặt gương?

Lời giải chi tiết

1. B

2. A

3. C

4. C

Câu 1:

Phương pháp giải:

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Lời Giải:

Mặt Trăng không tự nó phát ra ánh sáng nên không phải là nguồn sáng.

Chọn B.

Câu 2:

Phương pháp giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn), nhỏ hơn vật.

Lời Giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.

Chọn A.

Câu 3:

Phương pháp giải:

- Có ba loại chùm sáng:

+ Chùm sáng hội tụ: gồm các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng phân kì: gồm các tia sáng loe rộng ra trên đường truyền của chúng.

+ Chùm sáng song song: gồm các tia sáng không giao nhau trên đường tuyền của chúng.

Lời Giải:

Có 3 loại chùm sáng mà em học:

+ Chùm sáng hội tụ

+ Chùm sáng phân kì

+ Chùm sáng song song.

Chọn C.

Câu 4:

Phương pháp giải:

- Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn của vật.

- Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là ảnh ảo (không hứng được trên màn),  nhỏ hơn vật.

- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

Lời Giải:

Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.

Chọn C.

Câu 5:

Phương pháp giải:

+ Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

+ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền tới mắt ta.

+ Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng. Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

+ Vật đen là vật không tự phát ra ánh sáng và cũng không hắt lạ ánh sáng chiếu vào nó. Ta nhận biết được vật đen vì nó được đặt bên cạnh những vật sáng khác.

Lời Giải:

+ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.

+ Ta nhìn thấy vật màu đen khi vật màu đen được đặt cạnh các vật sáng khác.

+ Nguồn sáng là những vật tự phát ra ánh sáng.

+ Vật sáng bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó.

Câu 6:

Phương pháp giải:

Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

Lời Giải:

+ Nội dung định luật phản xạ ánh sáng:

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

+ Ví dụ:

- Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng

- Chiếu đèn vào gương ta sẽ nhận được tia phản xạ.

Câu 7:

Phương pháp giải:

- Định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.

+ Góc tới bằng góc phản xạ.

- Vẽ hình, sử dụng kiến thức hình học và định luật khúc xạ ánh sáng để giải.

Lời Giải:

a) Hình vẽ biểu diễn đường truyền của tia sáng:

 

b)

Từ hình vẽ ta có: \(i' + {30^0} = {90^0} \Rightarrow i' = {90^0} - {30^0} = {60^0}\)

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: \(i = i' \Rightarrow i = {60^0}\)

c) Ta có hình vẽ:

 

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình vẽ, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành góc \({90^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {SIR} = {90^0}\)

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

\(\widehat {SIN} = \widehat {NIR} = \frac{1}{2}\widehat {SIR} = \frac{{{{90}^0}}}{2} = {45^0}\)

\( \Rightarrow \widehat {SIM} = {90^0} - \widehat {SIN} = {90^0} - {45^0} = {45^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí