Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 8


Đề bài

Câu 1. Nguyên tố X có nguyên tử khôi băng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?

A.Fe

B. Cu

C. K

D. Na

Câu 2. Một nguyên tử có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:

A. 18 và 17.

B. 17 và 18.

C. 16 và 19.

D. 19 và 16

Câu 3. Kí hiệu hóa học của kim loại kẽm là

A. AI.

B.Zn.

C. Ca.

D. Cu.

Câu 4. Chất nào sau đây được coi là tinh khiết?

A. Nước cất.

B. Nước suối.

C. Nước mưa.

D. Nước khoáng.

Câu 5. Đơn chất cacbon là một chất rắn màu đen, các đơn chất hiđro và oxi là những khí không màu. Rượu nguyên chất là một chất lỏng chứa các nguyên tố cacbon, oxi, hiđro. Như vậy rượu nguyên chất phải là

A. Một hỗn hợp

B. Một phân tử

C. Một dung dịch

D. Một hợp chất

Câu 6. Cho biết 1 đvC = 1,6605.10-24g. Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri?

A.38,20.10-23g

B. 3,82.10-23g

C. 1,83.10-23g

D. 18,27.10-24g

Câu 7. Để chỉ hai phân tử hiđro ta viết:

A.2H2

B. 2H2SO4

C.2H

D. 2HCI

Câu 8. Một oxit có công thức Al2Ox, có phân tử khối là 102. Hóa trị của AI :

A.II

B.I

C.IV

D.III

Câu 9. Số.....là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học.

A. Electron

B. Notron

C. Notron và electron

D. Proton

Câu 10. Dãy biểu diễn chất là:

A. Cơ thể người, nước, xoong nồi.

B. Cốc thủy tính, cốc nhựa, inox.

C. Thủy tinh, nước, inox, nhựa.

D. Thủy tinh, inox, xoong nồi.

Phần tự luận

Câu 11. (2 điểm)

a/ Các cách viết sau chỉ ý gì: 5Cu, 3 Cl2

b/ Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Hai phân tử nước, sáu nguyên tử nhôm.

Câu 12. ( 2 điểm) Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất gồm

a) K (I) và O(II)

b) Ca(II) và nhóm PO4 (III)

Câu 13. (1 điểm) Một hợp chất có công thức hóa học là RO2 nặng bằng 32 lần phân tử hidro. Hãy tìm R, cho biết tên và kí hiệu hóa học của R?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Nguyên tử khối của nguyên tố X là: 16 . 3,5 = 56 đvC

=> X là nguyên tố Fe

Đáp án A

Câu 2:

Tổng số hạt có trong nguyên tử là 52:

n + p + e = 52 => 2p + n = 52

Số p = 17 => Số e = 17

(Trong nguyên tử,  tổng số p = số e)

=> Số n = 52 – 17 . 2 = 18

Đáp án B

Câu 3:

Kí hiệu hóa học của kim loại kẽm là Zn

Đáp án B

Câu 4:

Chất được gọi là tinh khiết trong các chất trên là H2O do thành phần chỉ có nước.

Đáp án A

Câu 5:

Rượu nguyên chất chứa các nguyên tố cacbon, oxi, hidro

=> Rượu nguyên chất là một hợp chất

Đáp án D

Câu 6:

Nguyên tử khối của Natri là 23 đvC

=> Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử Natri là:

23 . 1,6605.10-24= 3,82.10-23g

Đáp án B

Câu 7:

Để chỉ 2 phân tử hidro ta viết 2H2

Đáp án A

Câu 8

Phân tử khối của Al2Ox được tính là:

27 . 2 + 16 . x = 102

=> x = 3

Phân tử này có CTHH là: Al2O3

Gọi hóa trị của nhôm trong hợp chất này là a

=> a . 2 = 2 . 3

=> a = 3

Đáp án D

Câu 9

Số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học

Đáp án D

Câu 10

Dãy biểu diễn chất là: Thủy tinh, nước, inox, nhựa.

Đáp án C

Phần tự luận

Câu 11:

a, 5Cu: 5 nguyên tử Cu

 3Cl2: 3 phân tử Clo

b, Hai phân tử nước: 2 H2O

Sáu nguyên tử nhôm: 6Al

Câu 12:

a, K(I); O (II)

=> Hợp chất này có CTPT là K2O

b, Ca (II); PO4 (III)

=> Hợp chất này có CTPT là Ca3(PO4)2

Câu 13:

Phân tử khối của phân tử RO2 là: 2 . 32 = 64

=> Nguyên tử khối của R là: 64 – 16 . 2 = 32

=> R là lưu huỳnh có kí hiệu hóa học là S

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.