Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm các số a, b, c biết rằng : \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4}\) và \(a + 2b - 3c =  - 20\)

Bài 2: Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết hai cạnh của nó tỉ lệ với 2 và 5; chiều dài hơn chiều rộng 12m.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Đặt \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = k \)

\(\Rightarrow a = 2k;\,b = 3k;\,c = 4k.\) 

Từ đó dùng \(a + 2b - 3c =  - 20\) ta tìm được k. Suy ra a, b, c.

Lời giải chi tiết:

Đặt \({a \over 2} = {b \over 3} = {c \over 4} = k \)

\(\Rightarrow a = 2k;\,b = 3k;\,c = 4k.\) 

Lại có \(a + 2b - 3c =  - 20\) nên \(2k + 6k - 12k =  - 20\)

\( \Rightarrow  - 4k =  - 20 \Rightarrow k = 5\)

Do đó \(a = 2.5=10;\,b = 3.5=15;\)\(c = 4.5=20.\)

Vậy \(a = 10;\,b = 15;\,c = 20.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng chiều dài và chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Gọi hai cạnh của hình chữ nhật là x, y (\(x,y > 0,\) đơn vị: mét)

Theo đề bài, ta có: \({x \over 2} = {y \over 5} \) và \( {y - x} = 12\).

Đặt \(\frac{x}{2} = \frac{y}{{5}} = k\left( {k \ne 0} \right)\)\( \Rightarrow x = 2k;y = 5k\)

Mà \(y-x=12\) 

\( \Rightarrow 5k - 2k = 12 \Rightarrow 3k = 12\)\(\Rightarrow k = 4\)

Do đó \(x = 4.2 = 8\,\,\,\,\,\left( m \right)\)

          \(y = 4.5 = 20\,\,\,\left( m \right)\) 

Vậy chu vi của hình chữ nhật là \(2\left( {8 + 20} \right) = 56\,\,\left( m \right).\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.