Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ thức:

\(28:14\); \(2\dfrac{1}{2} : 2 ; 8: 4; \dfrac{1}{2}: \dfrac{2}{3} ;\; \)\(3:10; 2,1: 7; 3: 0,3\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\)

+Tính giá trị của từng tỉ số, từ hai tỉ số bằng nhau lập được 1 tỉ lệ thức.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(28: 14 = 2\); 

\(2\dfrac{1}{2}: 2=\dfrac{5}{2}:2\)\(=\dfrac{5}{2}.\dfrac{1}{2}= \dfrac{5}{4}\);

\( 8:4 = 2\) ;

\( \dfrac{1}{2}: \dfrac{2}{3} =\dfrac{1}{2}.\dfrac{3}{2}\)\(= \dfrac{3}{4}\);

\(3:10 = \dfrac{3}{{10}}\)

\( 2,1: 7 =\dfrac{21}{10}.\dfrac{1}{7}= \dfrac{3}{10}\);

\(3:0,3 =3:\dfrac{3}{10}=3.\dfrac{10}{3}\)\(= \dfrac{10}{1}=10\)

Ta lập được các tỉ lệ thức là:

\(\dfrac{{28}}{{14}} = \dfrac{8}{4}\) \((=2)\)

\(\dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{2,1}}{7}\) \((=\dfrac{3}{10})\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 614 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.