Bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 158 phiếu

Giải bài 45 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức

Đề bài

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập tỉ lệ thức  

\(28:14\) ;  \(2\frac{1}{2} : 2 ; 8: 4; \frac{1}{2}: \frac{2}{3} ; \)\(3:10; 2,1: 7; 3: 0,3\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số: \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(28: 14 = \frac{2}{1}\);

\(2\frac{1}{2}: 2= \frac{5}{4}\);

\( 8:4 = \frac{2}{1}\) ;

\( \frac{1}{2}: \frac{2}{3} = \frac{3}{4}\);

\(3:10 = {3 \over {10}}\)

\( 2,1: 7 = \frac{3}{10}\);

\(\frac{3}{0,3} = \frac{10}{1}\)

Ta lập được tỉ lệ thức là:

\(\frac{{28}}{{14}} = \frac{8}{4}\)

\({3 \over {10}} = {{2,1} \over 7}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan