Bài 47 trang 26 SGK Toán 7 tập 1


Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau

Đề bài

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau:                           

a) \(6.63 = 9.42\)

b) \(0,24.1,61 = 0,84. 0,46\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức.

\(\begin{array}{l}
\text{Nếu}\,\,ad = bc\text{ thì ta có:}\\
\,\,\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d};
\,\,\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\\
\,\,\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a};
\,\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức \(6.63 = 9. 42\) là:  

\(\dfrac{6}{9} = \dfrac{42}{63};\;\;\; \dfrac{6}{42} = \dfrac{9}{63};\)

\(\dfrac{63}{9} = \dfrac{42}{6}; \;\;\;\dfrac{63}{42} = \dfrac{9}{6}.\)

b) Các tỉ lệ thức có được từ đẳng thức:  \(0,24.1,61 = 0,84. 0,46\) là: 

\(\dfrac{0,24}{0,84} = \dfrac{0,46}{1,61};\;\;\; \dfrac{0,24}{0,46} = \dfrac{0,84}{1,61}; \)

\(\dfrac{1,61}{0,84} = \dfrac{0,46}{0,24}; \;\;\;\dfrac{1,61}{0,46} = \dfrac{0,84}{0,24}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 533 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí