Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 251 phiếu

Giải bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Đề bài

 Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?                                       

a) 3,5: 5,25 và 14: 21 

b) \(39\frac{3}{{10}}:52\frac{2}{5}\)  và 2,1: 3,5

c) 6,51: 15,19 và 3:7

d) \( - 7:4\frac{2}{3}\) và 0,9: (-0,5)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức.

\(\begin{array}{l}
ad = bc\\
TH1:\,\,\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\\
TH2:\,\,\frac{a}{c} = \frac{b}{d}\\
TH3:\,\,\frac{d}{b} = \frac{c}{a}\\
TH4:\,\frac{d}{c} = \frac{b}{a}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

Sử dụng tính chất 2 để kiểm tra

a) Ta có: 3,5.21 = 73,5 và 5,25.14 = 73,5 nên  3,5. 21 = 14.5,25

Suy ra: \(\frac{{3,5}}{{5,25}} = \frac{{14}}{{21}}\)

b)

\(\eqalign{
& 39{3 \over {10}}:52{2 \over 5} = {{393} \over {10}}:{{262} \over 5}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{393} \over {10}}.{5 \over {262}} = {3 \over 4} \cr
& 2,1:3,5 = {{2,1} \over {3,5}} = {3 \over 5} \cr
& {3 \over 4} \ne {3 \over 5} \cr} \)

Do đó \(39\frac{3}{{10}}:52\frac{2}{5}\)  và 2,1: 3,5 không lập thành tỉ lệ thức.

c) 6,51.7 = 15,19.3

Suy ra \(\frac{{6,51}}{{15,19}} = \frac{3}{7}\)

d) \( - 7.\left( { - 0,5} \right) \ne 4\frac{2}{3}.0,9\) nên hai tỉ số trên không lập thành tỉ lệ thức

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Tỉ lệ thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.