Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 316 phiếu

Giải bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Đề bài

 Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) \(3,5: 5,25\) và \(14: 21\) 

b) \(39\dfrac{3}{{10}}:52\dfrac{2}{5}\)  và \(2,1: 3,5\)

c) \(6,51: 15,19\) và \(3:7\)

d) \( - 7:4\dfrac{2}{3}\) và \(0,9: (-0,5)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng công thức sau để lập tỉ lệ thức.

\(\begin{array}{l}
ad = bc\\
TH1:\,\,\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\\
TH2:\,\,\dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}\\
TH3:\,\,\dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a}\\
TH4:\,\dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(3,5.21 = 73,5\) và \(5,25.14 = 73,5\) nên \( 3,5. 21 = 14.5,25\)

Suy ra: \(\dfrac{{3,5}}{{5,25}} = \dfrac{{14}}{{21}}\)

b)

\(\eqalign{
& 39{3 \over {10}}:52{2 \over 5} = {{393} \over {10}}:{{262} \over 5}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{393} \over {10}}.{5 \over {262}} = {3 \over 4} \cr
& 2,1:3,5 = {{2,1} \over {3,5}} = {3 \over 5} \cr
& {3 \over 4} \ne {3 \over 5} \cr} \)

Do đó \(39\dfrac{3}{{10}}:52\dfrac{2}{5}\)  và \(2,1: 3,5\) không lập thành tỉ lệ thức.

c) \(6,51.7 =45,57\)

    \(15,19.3=45,57\)

Nên \(6,51.7=15,19.3\)

Suy ra \(\dfrac{{6,51}}{{15,19}} = \dfrac{3}{7}\)

d) 

\(\eqalign{
& - 7.( - 0,5) = 3,5 = {7 \over 2} \cr
& 4{2 \over 3}.0,9 = {{14} \over 3}.{9 \over {10}} = {{21} \over 5} \cr} \)

\( \Rightarrow  - 7.\left( { - 0,5} \right) \ne 4\dfrac{2}{3}.0,9\) nên \( - 7:4\dfrac{2}{3}\) và \(0,9: (-0,5)\) không lập thành tỉ lệ thức.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Tỉ lệ thức

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.