Bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1


Giải bài 49 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

Đề bài

 Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ lệ thức không?

a) \(3,5: 5,25\) và \(14: 21\) 

b) \(39\dfrac{3}{{10}}:52\dfrac{2}{5}\)  và \(2,1: 3,5\)

c) \(6,51: 15,19\) và \(3:7\)

d) \( - 7:4\dfrac{2}{3}\) và \(0,9: (-0,5)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số bằng nhau: \(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}\) hoặc \(a:b = c:d\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: 

\(3,5:5,25 = \dfrac{{35}}{{10}}:\dfrac{{525}}{{100}} = \dfrac{{35}}{{10}}.\dfrac{{100}}{{525}} \)\(= \dfrac{{35.100}}{{10.525}} = \dfrac{2}{3}\) 

\(14:21 = \dfrac{{14}}{{21}} = \dfrac{2}{3}\)

Suy ra ta có tỉ lệ thức: \(3,5:5,25 = 14:21\) \((= \dfrac{2}{3})\)

b)

\(\eqalign{
& 39{3 \over {10}}:52{2 \over 5} = {{393} \over {10}}:{{262} \over 5}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\; \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{393} \over {10}}.{5 \over {262}} = {3 \over 4} \cr
& 2,1:3,5 = {{2,1} \over {3,5}} ={{2,1:0,7} \over {3,5:0,7}} = {3 \over 5} \cr
& Vì\,\,{3 \over 4} \ne {3 \over 5} \cr} \)

Do đó \(39\dfrac{3}{{10}}:52\dfrac{2}{5}\)  và \(2,1: 3,5\) không lập thành tỉ lệ thức.

c) Ta có:

\(6,51:15,19 = \dfrac{{651}}{{100}}:\dfrac{{1519}}{{100}} \)\(= \dfrac{{651}}{{100}}.\dfrac{{100}}{{1519}} = \dfrac{{651}}{{1519}} = \dfrac{3}{7}\)

\(3:7 = \dfrac{3}{7}\)

Suy ra ta có tỉ lệ thức: \(6,51:15,19 =3:7\) \(( = \dfrac{3}{7})\)

d) Ta có:

\(- 7:4\dfrac{2}{3} = - 7:\dfrac{{14}}{3} \)\(= - 7.\dfrac{3}{{14}} = \dfrac{{ - 3}}{2}\)
\(0,9:\left( { - 0,5} \right) = \dfrac{9}{{10}}:\dfrac{{ - 1}}{2} \)\(= \dfrac{9}{{10}}.\left( { - 2} \right) = \dfrac{{ - 9}}{5}\)

Vì \( \dfrac{{ - 3}}{2} \ne  \dfrac{{ - 9}}{5}\) nên \( - 7:4\dfrac{2}{3}\) và \(0,9: (-0,5)\) không lập thành tỉ lệ thức.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 440 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7. Tỉ lệ thức

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài