Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tìm hai số x, y biết: \(4x = 5y\) và \( y- 2x =  - 5.\)

Bài 2: Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng số học sinh của lớp 7A ít hơn số học sinh của lớp 7B là 5 và tỉ số của hai lớp là 8 : 9. 

LG bài 1

Phương pháp giải:

Biểu diễn x, y theo k rồi sử dụng \(y-2x=-5\) để tìm k, từ đó tìm được x, y

Lời giải chi tiết:

Ta có \(4x = 5y \Rightarrow {x \over 5} = {y \over 4}\)

 Đặt \(\frac{x}{5} = \frac{y}{{4}} = k\left( {k \ne 0} \right)\)\( \Rightarrow x = 5k;y = 4k\)

Mà \(y-2x=-5\)  

\( \Rightarrow 4k - 2.5k = -5 \Rightarrow 4k-10k = -5\)\( \Rightarrow  - 6k =  - 5 \Rightarrow k = \frac{5}{6}\)

Do đó \(x = 5.\frac{5}{6} = \frac{{25}}{6};\)\(y = 4.\frac{5}{6} = \frac{{10}}{3}\)

\(\Rightarrow x = {{25} \over 6};\,y = {{4.5} \over 6} = {{20} \over 6} = {{10} \over 3}.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Gọi số học sinh của lớp 7A là x, 7B là y (\(x, y  \in {\mathbb N^*}\)) 

Biểu diễn x, y theo k rồi sử dụng \(y-x=5\) để tìm k, từ đó tìm được x, y

Lời giải chi tiết:

Gọi số học sinh của lớp 7A là x, 7B là y (\(x, y  \in {\mathbb N^*}\))

Ta có \({x \over 8} = {y \over 9} \) và \( {y - x}  = 5\).

Đặt \(\frac{x}{8} = \frac{y}{{9}} = k\left( {k \ne 0} \right)\)\( \Rightarrow x = 8k;y = 9k\)

Mà \(y-x=5\) 

\( \Rightarrow 9k - 8k = 5 \Rightarrow k = 5\) 

Do đó \(x = 5.8 = 40;\)

          \(y = 5.9 = 45.\)

Vậy số học sinh lớp 7A là 40, 7B là 45.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí