Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 346 phiếu

Giải bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1. Tìm x trong các tỉ lệ thức sau

Đề bài

 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau 

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\)

b) -0,52 : x = -9,36: 16,38

c) \(\frac{4\frac{1}{4}}{2\frac{7}{8}} = \frac{x}{1,61}\)

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta có tính chất của tỉ lệ thức:

\(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow ad = bc\)

Lời giải chi tiết

a) \(\frac{x}{27} = \frac{-2}{3,6}\) 

\(\begin{array}{l}
3,6.x =  - 2.27\\
3,6.x =  - 54\\
x=-54:3,6\\  x =  - 15
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
 - 0,52:x =  - 9,36:16,38\\
\frac{{ - 0,52}}{x} = \frac{{ - 9,36}}{{16,38}}\\
-9,36x = (-0,52).16,38\\
-9,36x = -8,5176\\
x=(-8,5176):(-9,36)\\ x = 0,91
\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}
\frac{{\frac{{17}}{4}}}{{\frac{{23}}{8}}} = \frac{x}{{1,61}}\\
\frac{{17}}{4}.\frac{8}{{23}} = \frac{x}{{1,61}}\\
\frac{{34}}{{23}} = \frac{x}{{1,61}}\\23x=34.1,61\\
23x = 54,74\\x=54,74:23\\
x = 2,38
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 7. Tỉ lệ thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.