Bài 46 trang 26 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

 Tìm x trong các tỉ lệ thức sau 

a) \(\dfrac{x}{27} = \dfrac{-2}{3,6}\)

b) \(-0,52 : x = -9,36: 16,38\)

c) \(\dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}} = \dfrac{x}{1,61}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

\(\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow ad = bc\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \(\dfrac{x}{27} = \dfrac{-2}{3,6}\) 

\(\begin{array}{l}
3,6.x =  (- 2).27\\
3,6.x =  - 54\\
x=-54:3,6\\  x =  - 15
\end{array}\)

Vậy x = -15

b) 

\(\begin{array}{l}
 - 0,52:x =  (- 9,36):16,38\\
\dfrac{{ - 0,52}}{x} = \dfrac{{ - 9,36}}{{16,38}}\\
-9,36x = (-0,52).16,38\\
-9,36x = -8,5176\\
x=(-8,5176):(-9,36)\\ x = 0,91
\end{array}\)

Vậy x = 0,91

c) \(\dfrac{4\dfrac{1}{4}}{2\dfrac{7}{8}} = \dfrac{x}{1,61}\)

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{\dfrac{{17}}{4}}}{{\dfrac{{23}}{8}}} = \dfrac{x}{{1,61}}\\
\dfrac{{17}}{4}.\dfrac{8}{{23}} = \dfrac{x}{{1,61}}\\
\dfrac{{34}}{{23}} = \dfrac{x}{{1,61}}\\23x=34.1,61\\
23x = 54,74\\x=54,74:23\\
x = 2,38
\end{array}\)

Vậy x = 2,38

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 708 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.