Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho hai điểm A, B

a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm A. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?

b) Vẽ đường thẳng đi qua A và B. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng như vậy?

Bài 2. Cho 2006 đường thẳng trong đó bất kì hai đường thẳng nào cùng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào đồng quy. Tính số giao điểm của chúng.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Có vô số đường thẳng đi qua một điểm

Chỉ có duy nhất 1 đường thẳng đi qua 2 điểm

Lời giải chi tiết:

a) Có vô số đường thẳng đi qua điểm A.

b) Chỉ có một đường thẳng duy nhất đi qua A và B.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Có n điểm trong đó cứ 1 điểm tạo với n-1 điểm còn lại n-1 đường thẳng

Có n điểm như thế sẽ có n.(n-1) đường thẳng, như thế mỗi đường thẳng sẽ được tính hai lần nên có tất cả là: n.(n-1):2 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Mỗi đường thẳng cắt 2005 đường thẳng còn lại tạo nên 2005 giao điểm. Mà có 2006 đường thẳng nên có 2005x2006 giao điểm.

Nhưng mỗi giao điểm đã được tính hai lần. Do đó số giao điểm thực tế là:

 \((2005 .2006) : 2 = 2011015\) giao điểm.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí