Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm B, C, D thẳng hàng. Có thể kết luận gì về bốn điểm A, B, C, D?

Bài 2. Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó có ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm D nằm ngoài đường thẳng kể trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm.

a) Có bao nhiẽu đường thẳng phân biệt? Hãy kể tên các đường thẳng đó.

b) Kể tên những đường thẳng trùng nhau.

LG bài 1

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

Qua hai điểm chỉ vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên chúng cùng nằm trên một đường thẳng.

Lại có ba điểm B, C, D thẳng hàng nên chúng cũng cùng nằm trên một đường thẳng mà hai đường thẳng này cùng có hai điểm chung là B và C. Do đó chúng phải trùng nhau. Hay bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

Vì ba điểm A, B, C thẳng hàng nên có một đường thẳng xác định.

D nằm ngoài đường thẳng đi qua A, B, C nên có ba đường thẳng là DA, DB, DC.

Vậy có tất cả bốn đường thẳng đi qua bốn điểm trong đó có ba điểm thẳng hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí