Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Bài 1. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại N, đường thẳng c cắt đường thẳng a tại M và cắt b tại P. Gọi Q là điềm sao cho M, N, Q thẳng hàng, R là điểm sao cho N, P, R thẳng hàng.

Tìm điểm I sao cho M, I, P thẳng hàng và Q, I, R cùng thẳng hàng.

Bài 2. Cho 2010 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng và cứ qua hai điểm ta vẽ một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Có n điểm trong đó cứ 1 điểm tạo với n-1 điểm còn lại n-1 đường thẳng

Có n điểm như thế sẽ có n.(n-1) đường thẳng, như thế mỗi đường thẳng sẽ được tính hai lần nên có tất cả là: n.(n-1):2 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Bài 2. Có 2010 điểm trong đó cứ một điểm tạo với \(2010 - 1\) điểm còn lại thành \(2010 - 1\) đường thẳng.

Có 2010 điểm như thế sẽ có \(2010 . (2010 - 1)\) đường thẳng như thế mỗi đường thẳng sẽ được tính hai lần nên có tất cả là:

\(2010 . (2010 - 1) : 2 = 2019045\) (đường thẳng).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.