Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng. Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D?

Bài 2. Cho năm điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hảng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng, đó là những đường thẳng nào?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng chứa ba điểm A, B, C không qua D nên D không thuộc đường thẳng AB. Vì vậy ba điểm  B, A, D không thẳng hàng.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Qua hai điểm ta vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Điểm A nối với bốn điểm B, C, D, E còn lại. Vậy ta có 4 đường thẳng là: AB, AC, AD, AE.

Điểm B nối với ba điểm C, D, E, ta có ba đường thẳng là:BC, BD, be

Điểm C nối với hai điểm D, E, ta có hai đường thẳng là CD, CE

Điểm D nối với điểm E ta có 1 đường thẳng

Vậy có tất cả: \(4 + 3+ 2 + 1 = 10\) đường thẳng đi qua năm điểm không thẳng hàng A, B, C, D, E như giả thiết.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
2.8 trên 9 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài