Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 3, 4 - Chương 1 - Hình học 6

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, C, D không thẳng hàng. Có thể kết luận gì về ba điểm B, A, D?

Bài 2. Cho năm điểm A, B, C, D, E trong đó không có ba điểm nào thẳng hảng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng, đó là những đường thẳng nào?

LG bài 1

Phương pháp giải:

Ba điểm thẳng hàng khi chúng cùng thuộc 1 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Đường thẳng chứa ba điểm A, B, C không qua D nên D không thuộc đường thẳng AB. Vì vậy ba điểm  B, A, D không thẳng hàng.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Qua hai điểm ta vẽ được duy nhất 1 đường thẳng

Lời giải chi tiết:

Điểm A nối với bốn điểm B, C, D, E còn lại. Vậy ta có 4 đường thẳng là: AB, AC, AD, AE.

Điểm B nối với ba điểm C, D, E, ta có ba đường thẳng là:BC, BD, be

Điểm C nối với hai điểm D, E, ta có hai đường thẳng là CD, CE

Điểm D nối với điểm E ta có 1 đường thẳng

Vậy có tất cả: \(4 + 3+ 2 + 1 = 10\) đường thẳng đi qua năm điểm không thẳng hàng A, B, C, D, E như giả thiết.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.8 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.