Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 6 - Chương 1 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Tính: 

\(C = {{ - 1} \over 5} - {\left( {{1 \over 2} + {3 \over 4}} \right)^2}:{5 \over 8};\)

\(D = {{{5^3} + {{3.5}^2}} \over { - 8}}\).

Bài 2: So sánh: \(A = {3^{222}}\) và \(B = {2^{333}}\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Tính lũy thừa trước (nếu có) rồi đến nhân chia, sau đó là cộng trừ.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{ C &= {{ - 1} \over 5} - {\left( {{1 \over 2} + {3 \over 4}} \right)^2}:{5 \over 8}\cr&=  - {1 \over 5} + {\left( {{{2 + 3} \over 4}} \right)^2}.{8 \over 5} \cr&= {{ - 1} \over 5} - {\left( {{5 \over 4}} \right)^2}.{8 \over 5}\cr& = {{ - 1} \over 5} - {{25} \over {16}}.{8 \over 5} \cr&=  - {1 \over 5} - {5 \over 2} = {{ - 2 - 25} \over {10}} = {{ - 27} \over {10}}\cr}\)

\(\begin{array}{l}
D = \frac{{{5^3} + {{3.5}^2}}}{{ - 8}}\\
= \frac{{{5^2}.5 + {{3.5}^2}}}{{ - 8}}\\
= \frac{{{5^2}.\left( {5 + 3} \right)}}{{ - 8}}\\
= \frac{{{5^2}.8}}{{ - 8}} = - {5^2} = - 25.
\end{array}\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}\) 

Và \(0 < a < b \Rightarrow {a^m} < {b^m}\left( {m > 1} \right)\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(A = {3^{222}} = {\left( {{3^2}} \right)^{111}} = {9^{111}};\)

\(B = {2^{333}} = {\left( {{2^3}} \right)^{111}} = {8^{111}};\)

Vì \({9^{111}} > {8^{111}}\). Do đó \({3^{222}} > {2^{333}}\,\;hay\;\,A > B.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.