Lý thuyết lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)


Lũy thừa của một tích Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa.                    

\((x.y)^{n}=x^{n}.y^{n}\)

Ví dụ: \({5^3}{.2^3} = {\left( {5.2} \right)^3} = {10^3} = 1000\)

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa. 

\({\left( {\dfrac{x}{y}} \right)^n} = \dfrac{x^{n}}{y^{n}}\)    (\(y \ne 0\))

Ví dụ: \({\left( {\dfrac{7}{2}} \right)^2} = \dfrac{{{7^2}}}{{{2^2}}} = \dfrac{{49}}{4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 95 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.