Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 7


Đề bài

Có 7 người làm xong một công việc trong 20 ngày. Hỏi 10 người (năng suất như nhau) làm xong công việc trong mấy ngày?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Với hai đại lượng tỉ lệ nghịch x, y:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\( \dfrac{x_{1}}{x_{2}}= \dfrac{y_{2}}{y_{1}}; \dfrac{x_{1}}{x_{3}}= \dfrac{y_{3}}{y_{1}}\); ...

Lời giải chi tiết

Gọi x là số người \(x \in {\mathbb N^*}\), y là số ngày (\(y \in {\mathbb N^*}\) để hoàn thành công việc.

Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau:

x

\({x_1} = 7\)

\({x_2} = 10\)

y

\({y_1} = 20\)

\({y_2} = ?\)

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có: 

\({{{x_1}} \over {{x_2}}} = {{{y_2}} \over {{y_1}}}\) ;\({x_1} = 7\) (người); \({y_1} = 20\)(ngày); \({x_2} = 10\) (người).

\( \Rightarrow {7 \over {10}} = {{{y_2}} \over {20}} \Rightarrow {y_2} = {{7.20} \over {10}} = 14\) (ngày)

Trả lời: 10 người phải làm trong 14 ngày.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.