Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 4 - Chương 2 - Đại số 7

Đề bài

Với cùng một số tiền có thể mua 135 mét vải loại I. Có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1 mét vải loại II chỉ bằng 90% giá tiền 1 mét vải loại I.

Lời giải chi tiết

Gọi x là số mét vải mua được; y là giá tiền 1 mét vải.

Ta có \(xy = a\) ( không đổi) ; a là số tiền đã có.

Vậy x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Ta có thể tóm tắt trong bảng sau :

 

Loại I

Loại II

x

\({x_1} = 135\,\,(m)\)

\({x_2}\)

y

\({y_2}\)

\({y_2} = 90\% {y_1}\)

Vậy \({{{x_2}} \over {{x_1}}} = {{{y_1}} \over {{y_2}}}\)  trong đó \({x_1} = 135\);\({y_2} = 90\% {y_1} = {9 \over {10}}{y_1}\)

\( \Rightarrow {{{x_2}} \over {135}} = {{10.{y_1}} \over {9{y_1}}} = {{10} \over 9} \)\(\;\Rightarrow {x_2} = {{135.10} \over 9} = 150.\)

Trả lời: số vải loại II có thể mua được là 150 (m)

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.