Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút- Đề số 5 - Chương 2 - Vật lí 7

Đề bài

Câu 1. Những môi trường nào không truyền được âm?

Câu 2. Có 2 vật dao động, vật A thực hiện được 120 dao động trong 1 giây, vật B thực hiện được 160 dao động trong 2 giây.

a) Tính tần số dao động của mỗi vật.

b) Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?

Câu 3. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

………dao động của dây đàn ghi ta càng lớn thì âm phát ra càng to.

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường: Chất lỏng, khí và rắn. Âm không truyền được trong chân không.

Câu 2.

a)

- Tần số dao động của vật A là 120 Hz.

- Tần số dao động của vật B là:

\(\dfrac{{160} }{ 2} = 80\) (Hz)

b) Vật A phát ra âm cao hơn vì A dao động với tần số lớn hơn.

Câu 3.

Biên độ dao động của dây đàn ghi ta càng lớn thì âm phát ra càng to.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí