Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hóa học 8


Đề bài

Câu 1. Nước muối thuộc loại:

A. Đơn chất.

B. Hợp chất.

C. Nguyên tố hoá học.

D. Hỗn hợp.

Câu 2. Cho dãy các cụm từ sau, dãy nào dưới đây chỉ chất?

A. Bàn ghế, đường kính, vải may áo, than củi.

B. Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt.

C. Bút chì, thước kẻ, nước cất, vàng.

D. Nhôm, sắt, than củi, chảo gang.

Câu 3. a) Cho các chất: khí oxi, nước, cacbonđioxit, muối ăn, ozon, đường kính, cát.

Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng tự do trong chất nào sau đây?

A. Ozon, cacbonđioxit.                              

B. Oxi, nước.

C. Ozon, oxi.                                              

D. Nước, muối ăn.

b) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hoá hợp trong chất nào cho dưới đây?

A. Nước, muối ăn, đường kính.                

B. Ozon, cacbonđioxit, nước.

C. Cacbonđioxit, nước, đường kính.

D. Khí oxi, nước, cát.

Câu 4. Khí oxi do nguyên tố oxi cấu tạo nên; nước do hai nguyên tố oxi, hiđro cấu tạo nên; tinh bột do ba nguyên tố cacbon, hiđro, oxi cấu tạo nên.

Nguyên tố nào cho dưới đây là nguyên liệu cấu tạo chung của các chất này?

A. Cacbon.                       

B. Hiđro.                    

C. Sắt.                    

D. Oxi

Câu 5. Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam, khối lượng của nguyên tử Al là

A. 0,885546.10-23gam.                             

B. 4,48335.10-23 gam.

C. 3,9846. 10-23 gam.                                

D. 0,166025.10-23gam.

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Có bao nhiêu loại nguyên tử? Có nguyên tử bari không? Có nguyên tử nitơ không? Có nguyên tử muối ăn không? Vì sao?

Câu 2. (3,5 điểm)

Các cách viết 2 Na; 3 P; 5 H; Fe lần lượt chỉ những ý gì?

Lời giải chi tiết

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểm

Câu 1. D   

Nước muối là một hỗn hợp gồm nước và muối       

Câu 2. B

Vật thể được cấu tạo bởi 1 hay nhiều chất

Chất trong trường hợp này gồm có: Muối ăn, đường kính, nước cất, bột sắt

Câu 3. a) C       b) C

Oxi tồn tại ở dạng tự do trong khí oxi, ozon và ở dạng hoá hợp trong cacbon đioxit, nước, đường kính.

Câu 4. D

Nguyên tố cấu tạo chung nên các chất: khí oxi, nước, glucozo là nguyên tố oxi

Câu 5. B

mC = 12 đvC = 1,9926.10-23 (g)

1 đvC = \(\frac{{{m_C}}}{{12}} = \frac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 1,{6605.10^{ - 24}}\) (g)

mAl = 27 đvC = 27. 1,6605.10-24 = 4,48335.10-23 (g)

Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm) Có bao nhiêu nguyên tố có bấy nhiêu loại nguyên tử. Có nguyên tử Ba, nguyên tử N. Không có nguyên tử muối ăn vì muối ăn là hợp chất.

Câu 2. (3,5 điểm)

- Các cách viết:

2N: 2 nguyên tử nitơ.

3P: 3nguyên tử photpho.

5H: 5 nguyên tử hiđro.

Fe: 1 nguyên tử sắt.

- Kí hiệu hoá học cho biết: + Tên nguyên tố.

+ Có 1 nguyên tử của nguyên tố.

+ Nguyên tử khối của nguyên tố

Lấy ví dụ: học sinh tự lấy ví dụ minh họa.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.