Conversation Skill - Lesson 3 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Conversation Skill - Lesson 3 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Đề bài

Getting time to think

To get some time to think, say:

(Để có thời gian suy nghĩ, hãy nói:)

Well…

(À...)

Umm…

(Ừm...)

Let me see…

(Để tôi xem…)

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Loigiaihay.com

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.3 trên 26 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí