Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World Lesson 1 - Unit 1: Home

Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World


Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Conversation Skill - Lesson 1 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Video hướng dẫn giải

Conversation Skill

(Kỹ năng giao tiếp)

Getting someone’s attention

(Thu hút sự chú ý của ai đó)

To get someone’s attention, say: Excuse me.

(Để thu hút sự chú ý của ai đó, nói: Làm ơn./ Xin lỗi.)

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan: - Lesson 1 - Unit 1: Home