Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) (Chi tiết)


Soạn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo) trang 64 SGK Ngữ văn 7 tập 2. Câu 3. Viết một đoạn văn ngắn nói về lòng say mê văn học của em hoặc về ảnh hưởng của tác phẩm văn học đối với em, trong đó có dùng ít nhất một câu bị động.


Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

CÁCH CHUYỂN ĐỔI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG 

Câu 1

Video hướng dẫn giải

Trả lời câu 1 (trang 64 SGK Ngữ Văn 7 Tập 2)

Hai câu sau có gì giống nhau và có gì khác nhau?

a) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm "hóa vàng".

b) Cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm "hóa vàng"[...].

(Vũ Bằng)

Lời giải chi tiết:

Cả hai câu:

- Giống nhau vì đều là câu bị động.

- Khác nhau là ở câu (a) có thêm từ được.