Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu - Siêu ngắn


Soạn bài Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu siêu ngắn nhất trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Video hướng dẫn giải

THẾ NÀO LÀ DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU?

(trang 68 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

1. Các cụm danh từ:

- Những tình cảm ta không có

- Những tình cảm ta sẵn có

2. Phân tích cấu tạo:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

những

tình cảm

ta không có

những

tình cảm

ta sẵn có

 

Chủ ngữ

Vị ngữ

Ta

không có

Ta

sẵn có

Phần II

Video hướng dẫn giải

CÁC TRƯỜNG HỢP DÙNG CỤM CHỦ - VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

(trang 68 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

a)

- Chị Ba / đến: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.

- tôi / rất vui và vững tâm: cụm chủ - vị làm phụ ngữ.

b)

- tinh thần / rất hăng hái: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

- Trời / sinh lá sen để bao bọc cốm, cũng như trời / sinh cốm nằm ủ trong lá sen. → Cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

 Cách mạng tháng Tám / thành công. → Cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm danh từ.

Phần III

Video hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

(trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Tìm cụm chủ - vị:

a) Trạng ngữ: … những người chuyên môn / mới định được: cụm chủ - vị là phụ ngữ trong cụm danh từ.

b) khuôn mặt / đầy đặn: cụm chủ - vị làm vị ngữ.

c)

- Trạng ngữ: Khi các cô gái Vòng / đỗ gánh, giở từng lớp lá sen: trạng ngữ là một cụm danh từ có cụm chủ vị làm phụ ngữ.

- từng lớp lá cốm / sạch sẽ, tinh khiết, không mảy may một chút bụi nào: cụm chủ - vị làm phụ ngữ trong cụm động từ.

d)

- Bỗng một bàn tay / đập vào vai: cụm chủ - vị làm chủ ngữ.

- khiến hắn / giật mình: cụm chủ vị là phụ ngữ trong cụm động từ.


Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí