Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5


Soạn bài Trả bài tập làm văn số 5 trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Những điều cần lưu ý về nội dung:

(trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

- Cần xác định chính xác nội dung, chủ đề của bài viết để tránh lạc đề.

- Bố cục phải mạch lạc, rõ ràng.

- Cần tạo ra sự liên kết về mặt nội dung lẫn hình thức cho bài viết.

Câu 2

2. Bài viết có những ưu điểm và khuyết điểm

(trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Em tự tìm những ưu điểm trong bài viết của mình như:

- Viết đúng nội dung, luận điểm chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu, lập luận logic.

- Trình bày các phần rõ ràng, sáng rõ:

     + Ba phần đầy đủ rõ ràng, có chuẩn bị kĩ ở nhà trước khi viết

     + Biết cách làm văn nghị luận: có dẫn chứng cụ thể, luận điểm sắc bén

     + Trình bày sạch đẹp, khoa học

- Cần phải xác định được cách làm bài văn lập luận chứng minh:

     + Mở bài: Nêu luận điểm, vấn đề chứng minh.

     + Thân bài: Nêu lí lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ luận điểm. Các luận điểm và luận cứ, dẫn chứng cần được sắp xếp hợp lí.

     + Kết bài: Ý nghĩa của vấn đề được chứng minh, qua đó rút ra được bài học gì, mở rộng vấn đề được gì.

Và một số nhược điểm:

- Nhiều phần luận điểm sắp xếp chưa hợp lý.

- Lựa chọn luận cứ, dẫn chứng chưa tiêu biểu, chưa mang tính phổ quát.

- Dẫn chứng chưa thực tế.

Câu 3

3. (trang 69 SGK Ngữ văn 7 tập 2)

Chú ý các lỗi chính tả, cách trình bày, cách dùng từ, lỗi diễn đạt...


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí