Cách làm bài văn lập luận giải thích trang 84 SGK Ngữ văn 7

Bình chọn:
3.9 trên 112 phiếu

Muốn làm bài văn lập luận giải thích thì phải thực hiện các bước: tìm hiểu đề và tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại và sửa chữa

CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. ”

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

- Với tục ngữ thì có:

+ Nghĩa đen.

+ Nghĩa bóng.

- Cần tra từ điển để hiểu nghĩa: sự khôn ngoan là do từng trải.

- Cần giải thích sâu hơn:

+ Quan hệ nghĩa đen đến nghĩa bóng.

+ Nội dung lời khuyên hướng tới khát vọng của người nông dân.

- Tìm những thành ngữ, những câu tục ngữ tương tự ý nghĩa.

  • Đi cho biết đó biết đây.
  • Ếch ngồi đáy giếng

2. Lập dàn bài

a)  Mở bài:

- Giới thiệu ý nghĩa câu lục ngữ:

- là kinh nghiệm

- là khát vọng

b) Thân bài:

(1) Nghĩa đen: Đi một ngày đàng học được nhiều tri thức của nhân loại.

(2) Nghĩa bóng:

-  Kinh nghiệm về nhận thức.

- Đó là kinh nghiệm: + đi nhiều hiểu lắm.

+ phải mở rộng lầm hiểu biết.

(3) Nghĩa sâu: - Liên hệ với một câu từ ngừ.

- So sánh để rút ra: + Đây là chân lí

+ Đây còn là khát vọng.

c) Kết bài:

Ý nghĩa với hôm nay càng có giá trị.

3. Viết bài

a) Mở hài theo ba cách:

- Trực tiếp.

- Đối lập hoàn cảnh hạn hẹp của người nông dân xưa với khát vọng mở rộng tri thức.

- Từ chung tới riêng: + Có nhiều câu tục ngữ, ca dao cùng đề tài

+ Đây là câu thâm thìa nhât.

 b) Thân bài: Nên có ba đoạn bởi có hai  nghĩa ở dàn bài.

( 1 ) Nghĩa đen:

- Là một kinh nghiệm.

- Đi  ngày đàng thời xưa, chỉ có thể chừng 40, 50 km; có nghĩa là đến một địa phương làng, xã khác.

- Đi xa như vậy mới học được những điều mới mẻ ở làng xã khác “sàng khôn”.

(2) Nghĩa bóng:

- Là quy luật: đi xa nếu chịu học thì trí được khôn ra.

- Những cuộc tham quan, du lịch giúp chúng ta “khôn” ra rất nhiều.

(3) Nghĩa sâu:

- Thể hiện khát vọng của người nông dân xưa.

- Là lời khích lệ, ước vọng thầm kín

a)   Kết bài

4. Đọc và sửa chữa

- Sửa phần bố cục.

- Sửa ý nghĩa ba phần đã phù hợp với đề bài chưa?

- Sửa từ, câu, đoạn văn.

Đọc kĩ phần Ghi nhớ trang 86 SGK.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan