Chương 2: Tích vô hướng và ứng dụng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm về tích vô hướng của hai vectơ mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm về tích vô hướng của hai vectơ mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tích vô hướng của hai vectơ mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất